Korzyści

Korzyści 2017-03-07T15:05:22+00:00

Korzyści ze stosowania EEG Biofeedback

EEG Biofeedback ma wiele zastosowań zarówno klinicznych jak i nie klinicznych. Wymienione niżej, typowe stany medyczne, psychologiczne oraz neurologiczne są cytowane szeroko w literaturze przedmiotu bądź posiadają udokumentowane świadectwo kliniczne skutecznego stosowania metody EEG Biofeedback:

Uzależnienia, lęki, astma, bruksizm, nowotwory, porażenie mózgowe, zespół chronicznego zmęczenia, przewlekłe bóle, depresje, zaburzenia jedzenia, epilepsja, urazy głowy, nadciśnienie, nie trzymanie moczu, zespół jelita nadwrażliwego, trudności w nauce, migreny i bóle głowy, zaburzenia procesów kojarzeniowych, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, choroba Parkinsona, zespół napięcia przedmiesiączkowego, zaburzenia związane ze stresem pourazowym, zaburzenia snu, urazy i zespół Tourette’a.

Tak wiele obszarów zastosowań z udokumentowanym świadectwem klinicznym dobrze charakteryzuje metodę EEG Biofeedback jako terapię skupiającą się na poprawie naszej wewnętrznej zdolności do leczenia się. Ujmując to w kategoriach nie choroby, ale bardziej pozytywnych aspektów funkcjonowania naszego organizmu, EEG Biofeedback może być określony jako:

 • Panowanie nad stresem
 • Panowanie nad zachowaniem
 • Odzyskiwanie sprawności funkcji mózgu
 • Samo-odnalezienie się
 • Optymalne uczenie się
 • Osiągnięcie szczytowej sprawności umysłu

Treningi EEG Biofeedback pokazują występowanie korzystnych zmian w przypadku wielu różnych stanów naszego funkcjonowania. Najbardziej typowe udokumentowane korzyści są następujące:

 • Poprawa snu
 • Poprawa klarowności umysłu i zdolności do przetwarzania i organizowania informacji
 • Poprawa sprawności fizycznej, sportowej (np. w golfie, tenisie, piłce nożnej)
 • Zmniejszenie stanu rozbiegania myśli, spokój myśli
 • Poprawa koncentracji i zdolności skupiania się
 • Ograniczenie stanów stresowych i większa zdolność panowania nad stresem

Stopniowo, w miarę uczenia się posiadania coraz większej kontroli nad stanem swojego własnego umysłu będziemy obserwować, że ma to wielki wpływ na wiele różnorodnych form aktywności umysłu – od wyeliminowania depresji i przewlekłych bólów, poprzez zwiększoną uwagę i zdolność skupienia się, po lepszy sen, samopoczucie i samoocenę.

Hilt Consulting – Pracownia EEG Biofeedback

mob. +48 601-246-028
tel. +48 (22) 711 8060
faks: +48 (22) 711 8160

adres: Okrężna 27, Bielawa, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Informacje ogólne: poczta@hilt.pl
Zapisy: zapisy@hilt.pl