QEGG

/QEGG
QEGG 2017-03-03T16:51:21+00:00

QEEG to badanie diagnostyczne wykonywane przy użyciu elektroencefalografii ilościowej. Metoda ta polega na zapisie aktywności elektrycznej komórek mózgowych w postaci cyfrowej z podziałem na zakresy odpowiadające poszczególnym rodzajom fal mózgowych (Delta, Theta, Alfa, Bety). QEEG jest metodą całkowicie cyfrową w odróżnieniu od tradycyjnej metody EEG przedstawiającej zapis fal mózgowych w postaci graficznej – krzywej EEG w której podstawą do interpretacji jest jej kształt.

Za pomocą elektroencefalografu odczytuje się wzorce fal mózgowych danej osoby. Wzorce te powinny odpowiadać informacjom podanym przez badaną osobę, lub w przypadku dziecka, przez jego opiekuna. Informacje te zbiera się w trakcie wywiadu, który jest przeprowadzany przed treningiem EEG Biofeedback (BFB).

Zarejestrowany zapis wzorca fal mózgowych danej osoby porównuje się z normatywną bazą danych w celu ujawnienia odstępstw od niej, lub stwierdzenia ich braku, jeżeli zarejestrowany zapis mieści się w normie właściwej dla danej grupy wiekowej.

Istniejące odstępstwa niełatwo dostrzec przeglądając jedynie surowy zapis EEG. W QEEG bada się także komunikację pomiędzy różnymi obszarami mózgu.

Uzyskane informacje służą do zaplanowania zestawu procedur treningu EEG Biofeedbacku (BFB).

Hilt Consulting – Pracownia EEG Biofeedback

mob. +48 601-246-028
tel. +48 (22) 711 8060
faks: +48 (22) 711 8160

adres: Okrężna 27, Bielawa, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Informacje ogólne: poczta@hilt.pl
Zapisy: zapisy@hilt.pl