Nasze usługi

/Nasze usługi
Nasze usługi 2018-09-21T11:54:14+00:00

EEG Biofeedback

Wskazania

 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • padaczka
 • zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja)
 • zaburzenia snu
 • lęki, depresje
 • stan po udarze mózgu lub czaszki
 • zespół Tourette’a i choroba tikowa
 • opóźnienie rozwoju dziecka
 • upośledzenie umysłowe
 • autyzm
 • stwardnienie rozsiane
 • przewlekłe bóle i migreny
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego
 • stany stresowe, trema
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzona samoocena
 • agresja
 • zaburzenia przyjmowania jedzenia (anoreksja, bulimia)
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • zaburzenia pamięci
 • niepokój psychoruchowy
 • moczenie nocne
 • lunatyzm
 • bezdech senny
 • uzależnienie od leków, narkotyków, jedzenia, alkoholu, itp.
 • ataki paniki
 • jąkanie się

Korzyści

Osiągnięcie maksymalnych możliwości funkcjonowania umysłu, poprawa uczenia się, kreatywności, zdolności zapamiętywania, kojarzenia, skutecznego reagowania na stres, itp. Poprawa skuteczności leczenia w przypadku wielu zaburzeń i problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu.

Krótki opis

Trening EEG Biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczbę sesji określa się podczas wstępnego rozpoznania problemu i określenia rodzaju treningu. Z doświadczeń wynika, że należy wykonać przynajmniej 10 sesji, chociaż w konkretnych przypadkach liczba ich może być większa aby osiągnąć utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Każda sesja wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu komputerowego. Do głowy osoby poddanej treningowi przyczepia się elektrody, które rejestrują fale mózgowe. Fale te są wzmacniane i przetwarzane, a ich graficzna reprezentacja jest wyświetlana na ekranie komputera w postaci gry. Osoba poddana treningowi „gra” w tę grę za pomocą pracy tylko i wyłącznie własnego mózgu. W trakcie gry grający jest nagradzany bądź nie w formie punktów w zależności od tego czy sam powoduje wzrost aktywności swego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Stopniowo mózg uczy się stymulowanej aktywności, a utrwalenie pożądanego wzorca częstotliwości następuje w miarę upływu procesu uczenia się.

Ceny

Sesja treningowa EEG Biofeedback trwa zazwyczaj około 45 minut, w tym sama sesja około 30 minut, a przygotowanie do sesji około 15 minut.

Cena treningu EEG Biofeedback zależy od liczby przeprowadzonych sesji. Cena jednej sesji EEG Biofeedback wynosi 70 PLN.

Promocja: Przy zakupie 10 sesji – 11 sesja gratis!

EEG

Wskazania

 • padaczka

 • zaburzenia snu
 • zaburzenia funkcji poznawczych
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • zaburzenia koncentracji uwagi, nastroju
 • depresje
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • problemy z nauką
 • zaburzenia autoimmunologiczne
 • choroba Parkinsona, Altzheimera

Korzyści

Profesjonalna diagnoza zaburzenia bądź choroby, których źródłem są nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu. Identyfikacja nieprawidłowości w charakterystyce fal mózgowych, przydatna w treningach EEG Biofeedback i Mind Fitness.

Krótki opis

Badanie EEG jest badaniem czynności mózgu, które przeprowadza się za pomocą aparatu nazywanego Elektroencefalografem. Aparat ten zapisuje zmiany elektryczne, które powstają w milionach komórek nerwowych mózgu. Błona komórkowa komórki nerwowej jest spolaryzowana co powoduje, że mózg wytwarza słaby prąd elektryczny. Prąd ten płynie cyklicznie korą mózgową od marginesu w okolicy skroniowej dośrodkowo i z powrotem. Mózg, który pracuje produkuje 4 jakościowo i ilościowo różne pasma fal mózgowych, które można także określić jako poziomy świadomości: alfa, beta, theta, delta. Obraz EEG mówi nam o prawidłowości lub rozległości i stopniu zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu oraz wskazuje przyczynę dolegliwości. Badanie EEG, wykonywane przy pomocy komputera prowadzi technik EEG, zapis zaś ocenia lekarz specjalista.

Ceny

Badanie EEG trwa zazwyczaj około 45 minut, w tym samo badanie około 30 minut, a przygotowanie do badania około 15 minut.

Cena jednego badania EEG wynosi 140 PLN.

Uwaga: do 31 października 2018 obowiązuje promocyjna cena 130 PLN

Mind Fitness

Wskazania

 • zła kondycja psychiczna i fizyczna
 • praca stresująca lub wymagająca wysokiej sprawności poznawczej, szybkiego kojarzenia i wyciągania wniosków
 • znaczące wyzwania, np. egzaminy, zawody sportowe, itp.
 • wyzwania wymagające wysokiej sprawności umysłu, koncentracji i odporności na stres

Korzyści

Poprawa i utrzymanie kondycji psychicznej i fizycznej, lepsze wyniki w pracy i szkole, lepsza samoocena.

Krótki opis

Trening Umysłu (Mind Fitness) jest profilaktycznym psychicznym treningiem dla pracujących. Jest on rekomendowany szczególnie dla dwóch kategorii: osób pracujących umysłowo – menedżerów, pilotów, kierowców, dyspozytorów oraz osób chcących osiągnąć dobre wyniki bądź narażonych na istotne przeżycia – policjantów, sportowców, artystów, itp.

Ceny

Sesja treningowa Mind Fitness trwa zazwyczaj około 45 minut, w tym sama sesja około 30 minut, a przygotowanie do sesji około 15 minut. Cena jednej sesji Mind Fitness wynosi 70 PLN.

Promocja: Przy zakupie 10 sesji – 11 sesja gratis!

Hilt Consulting – Pracownia EEG Biofeedback

mob. +48 601-246-028
tel. +48 (22) 711 8060
faks: +48 (22) 711 8160

adres: Okrężna 27, Bielawa, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Informacje ogólne: poczta@hilt.pl
Zapisy: zapisy@hilt.pl