EEG Biofeedback

/EEG Biofeedback
EEG Biofeedback 2018-09-21T11:29:03+00:00

EEG Biofeedback należy do grupy metod instrumentalnej psychoterapii. Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje szczególną umiejętność naszego mózgu polegająca na jego wewnętrznej zdolności do uczenia się i przeprogramowania swoich funkcji – nawet w przypadku poważnych zaburzeń funkcjonowania (np. po uszkodzeniu strukturalnym).

Trening EEG Biofeedback umożliwia optymalizację czynności bioelektrycznej mózgu, czego wynikiem jest usprawnienie jego funkcjonowania przy równoczesnym osiągnięciu relaksacji. Wstępem do treningu EEG Biofeedback jest zawsze wykonanie badania EEG w celu precyzyjnego określenia charakterystyki fal mózgowych i doboru optymalnej procedury treningowej w zależności od rodzaju problemu.

Wskazania do treningu EEG Biofeedback

  • Rozpoznanie i dokładne określenie rodzaju napadów padaczkowych, śledzenie wyników leczenia w czasie.
  • Zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy, moczenie nocne, lęki, koszmary senne, bezdech senny)
  • Zaburzenia rozwoju psychoruchowego wieku dziecięcego.
  • Zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia nastroju.
  • Uzależnienie od alkoholu, tytoniu, narkotyków, gier, jedzenia, itp.
  • Zaburzenia funkcji poznawczych i procesu uczenia się (od wczesnego dzieciństwa do okresu dorastania)
  • Przewlekłe bóle, zaburzenia wzroku, ogólne zmęczenie, nadmierna drażliwość, trema.
  • Zaburzenia po urazach czaszki

biofeedbackPrzebieg treningu EEG Biofeedback

Procedura EEG Biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczbę sesji określa się podczas wstępnego rozpoznania problemu, w wyniku którego następuje określenie rodzaju treningu. W tym celu konieczne jest wykonanie badania EEG. Z doświadczeń wynika, że trening EEG Biofeedback jest skuteczny pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej 10 sesji. W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Sesje treningowe należy wykonywać przynajmniej raz w tygodniu, chociaż lepsze wyniki uzyskuje się przy treningu codziennym.

Każda sesja wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu komputerowego. Do głowy osoby poddanej treningowi przyczepia się elektrody, których celem jest rejestrowanie fal mózgowe. Fale mózgowe są wzmacniane i przetwarzane komputerowo, a ich graficzna reprezentacja jest wyświetlana na ekranie komputera w postaci gry. W repertuarze EEG Biofeedback jest wiele różnych gier, które są powtarzane w czasie każdego treningu i stanowią urozmaicenie przebiegu treningu, jak również każda gra bardziej niż inne, lepiej trenuje określony rodzaj fal mózgowych. Osoba poddana treningowi „gra” w grę za pomocą pracy tylko i wyłącznie własnego mózgu. W istocie osoba ta wpływa na przebieg gry starając się wzmacniać charakterystykę swych fal mózgowych w zakresach częstotliwości, które są promowane przez daną grę. W efekcie w trakcie gry grający jest nagradzany w formie punktów bądź nie, w zależności od tego czy układ komputerowy odnotuje wystarczającą aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. W trakcie treningu mózg uczy się promowanej aktywności, a utrwalenie pożądanego wzorca następuje w miarę upływu procesu uczenia się.

Cena treningu oraz inne warunki

Cena treningu EEG Biofeedback zależy od liczby przeprowadzonych sesji. Cena jednej sesji EEG Biofeedback wynosi 70 PLN.

Promocja: Przy zakupie 10 sesji – 11 sesja gratis!

 

Hilt Consulting – Pracownia EEG Biofeedback

mob. +48 601-246-028
tel. +48 (22) 711 8060
faks: +48 (22) 711 8160

adres: Okrężna 27, Bielawa, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Informacje ogólne: poczta@hilt.pl
Zapisy: zapisy@hilt.pl